Velkommen til havneguiden Margretheholms havn, hvor vi ønsker at beskrive grund-ide
og tilblivelsen af dette unikke projekt, – ikke kun for os selv, men også til glæde og brug for vores mange gæstesejlere og det stigende antal venlige naboer, som i dag omgiver vores dejlige havn.

Sejlklubben Lynettens medlemmer lagde i sin tid grundlaget for dette bevaringsværdige miljø, som ikke skal huskes for gamle fundamenter og stablede mursten, men som ved egen fysisk kraft og et enestående sammenhold blandt borgere fra alle sociale lag,  skal huskes som et af vor tids største selvbygger-projekter, overhovedet.
Enhver politikers grundlæggende ABC om et vellykket samarbejde mellem privat initiativ, offentlige myndigheder, lokale politikere og ikke mindst, for helt egne økonomiske midler at have opført Margretheholms havn   – også derfor skal vores havn bevares for eftertiden.