Pest eller kolera – højvande eller stærk strøm gennem Københavns havn er det fremtidige valg.
Allerede når Lynetteholmens perimeter er etableret og der IKKE samtidigt er monteret en dockport i BÅDE syd og nord bliver valget som her illustreret og det her giftige bundslam vil blive ophvirvlet i havnens vandsøjle ved den stærke strøm.