Bevar Margretheholms havn er Facebookgruppe, der uafhængig af sejlklubben Lynetten administrerer opslag som kritisk omhandler de påvirkninger, som Lynetteholmen betyder for havnemiljøet, men i særdeleshed de langt mere alvorlige forhold for opretholdelsen af biodiversiteten i Østersøen ved opfyldningen af Kongedybet

SEJLERHÅNDBOGEN er en ikke kommerciel hjemmeside til de sejlere, som ønsker oplysninger om vedligeholdelse af deres både og læren om en sikker og fornøjelig familiesejlads på havet.