” Positionen ” som det så rigtigt
står bag på vores sejlertrøjer.

Margretheholms havn bliver ofte forvekslet med Lynettehavnen, som ligger i den nordlige del på Refshaleøen.  Besejlingen både nat og dag er ukompliceret, om man følger søkortet og IKKE lader sig friste til at sejle over det urene område på Middelgrunden med kun en meters vanddybde.

POSITION I SØKORTET.
55° 41.3′ N12° 37.1′ E
Besejling af havnen.
Havnen kan anløbes døgnet rundt.
En sejlrende med en dybde på 3 meter fra Kongedybet fører ind til forhavnen
– ændringer kan forekomme i perioder.
Der kan forekomme stærk strøm i Kongedybet ved kraftig blæst.
Gæstepladser ved broer 1, 2, 3 og 4. Fartbegrænsning på 3 knob.
Skorstene og bygningen ARC (Amagerværket) og en vindmøllepark på det farlige urene område på Middelgrunden er gode landmærker at pejle efter.
Havnen har godt 700 faste pladser og som alle kan benyttes, hvis de er forsynet med et grønt mærke og med respekt for den oplyste fri-perioden.
Margretheholms havn er placeret tæt ved Kongedybet på nordkysten af Amager, og der er cirka 3 kilometer til Københavns centrum.
Havnen er opført af medlemmerne selv ved det tidligere B&W skibsværft.

Havnen har gratis internet i området ved klubhuset.
Der findes begrænset muligheder for at proviantere, men gode busforbindelser med 10 minutters drift, linije 2A , samt havnebussen er gode transportmuligheder til indre by.
Sejlklubben Lynetten er ejer og har sin administration i Margretheholms havn.

Seværdigheder
Området ved havnen er kendt for at være et godt sted at fiske, hvilket mange københavnere benytter sig af.
Fristaden Christiania
ligger placeret i gå afstand fra havnen.
Området blev besat i 1971 og har siden været styret som et kollektivistisk fællesstyre. Områderne som Pusherstreet og Den Grå Hal og Loppen er kendte område.
Få hundrede meter fra havnen ligger nok pt. Københavns hotteste være
og spisested REFFEN som besøges over weekenden i tusindvis af især af unge mennesker og turister. Her tilbydes alt spiseligt og med musik og Skateboard bane for den yngre generation.

Havnen har næsten alle faciliteter

Badning

Benzin

Diesel

Elektricitet

Gas

Grill

Internet

Klubhus

Legeplads

Maste kran

Restaurant

Toilet

Udstyrs butik og riggerværksted m.v.

Vand

Vaskeri

Værksted og bådebygger.

Telefon til Sejlklubbens kontor: 32 57 57 78

Havneafgiften er fast uanset bådstørrelse og findes på klubben hjemmeside Sejlklubben Lynetten